‘Betere voorspellingen dan Google’

English version? Click here.

De stad Gent zoekt met app-ontwikkelaars en bedrijven naar nieuwe toepassingen voor data. Inwoners denken mee over slimme toepassingen. Bart Rosseau is diensthoofd data en informatie van stad Gent. “Wij bieden gerichtere informatie dan Google, omdat wij ook rekening houden met lokaal beleid.” Rosseau is een van de sprekers op het Euroforum Event Beyond Data op 30 maart 2017.

Welke opvallende projecten lopen er nu in Gent?

“Momenteel werken we aan apps voor Gent op het gebied van Sport en Beweging. Met name voor wijken waar men minder sport doet door culturele verschillen of doordat men het aanbod niet herkent. En we kijken hoe we ontwikkelaars kunnen koppelen met het verenigingsleven. Daar komen heel leuke dingen uit, die we eind maart kunnen bespreken.
We werken met onze eigen data en zoeken data te ontsluiten samen met derden, zoals de hardlopersapps Strava en Runkeeper. Hun datasets en die van ons moeten natuurlijk goed op elkaar aansluiten. Dat is pionierswerk waar we ook die bedrijven in nodig hebben. Het lukt alleen als ook zij een stuk uitdaging in die verkenning zien. Leuk om te merken is dat de bereidheid van het bedrijfsleven toeneemt. De wereld wordt meer data-gedreven. Het antwoord op veel vragen ligt besloten in de combinatie van onze data en die van anderen.”

Verbindt u ook geldstromen aan deze meerwaarde?

“Data heeft waarde en het genereren van data kost geld. Toch zijn we nog niet toe aan het verbinden van geldstromen aan data. Ons zoeken zit altijd bij de vraag: hoe ga je de waarde van data uitdrukken in een meerwaarde voor de maatschappij en voor bedrijven – is nodig om structurele samenwerking mogelijk te maken.
We werken ondertussen aan een gangbare standaard voor uitwisseling, en ook aan het ‘semantisch web’ – waarbij computers een correctere betekenis van begrippen gaan zien. Als dat goed gaat kun je automatisch data toevoegen aan een zoekopdracht. Denk aan Google, dat nu aangeeft of de winkel die je zoekt, nu ook geopend is.”

Hoe verhoudt uw werk zich tot dat van Google?

“We leren van Google op technisch vlak: waar zijn ze mee bezig. En we zien ook hoe we het niet moeten doen. Zij maken voorspellingen en aannames terugkijkend: dus los van beleid. Op basis van historie voorspellen hoeveel parkeerplaatsen ergens beschikbaar zijn. Terwijl de overheid daar misschien wel parkeerbeleid op aan het maken is. Zo biedt Google dan een groot canvas, waar we lokale algoritmes aan kunnen toevoegen en die resultaten relevanter maken.”

Uw eigen rol is die van coördinator. Wat houdt dat in – hoe coördineer je een zwerm vogels?

“Mooi beeld! Vogels communiceren heel kort op elkaar. Als er een zwenkt, gaan de anderen heel snel mee. Bij het coördineren is heel goed te beseffen: data is niet einddoel. Wij zetten ons in voor de stad in zijn geheel: leefbaarheid, kindvriendelijkheid, economische draagkracht. Zo proberen we data te linken aan ruimere doelstellingen. En dan de vraag: waar kun je met collectieve wijsheid het meeste impact hebben? Op welk domein is pionierswerk nodig?
We werken samen met opleidingen en diensten om de data-geletterdheid op te krikken. En als dienst willen we beschikbare data vinden en die zo kwaliteitsvol mogelijk maken. Wij hebben daarin een pilootfunctie. Die is bijna filosofisch: wat moeten we weten over onze stad om die te laten groeien naar waar we het over eens zijn dat het zou moeten gaan.”

In elke democratie kunnen regimes plotseling en drastisch veranderen. Hoe houdt u daar rekening mee?

“Een cruciale vraag is “zijn we over tien jaar nog steeds blij met de data die we nu aan de overheid geven, ook als de relatie tussen burger en overheid verandert? We zorgen natuurlijk ook dat ons datagebruik aansluit op privacyregels vanuit Europa. Uiteindelijk is onze rol als ambtenaar dat we beslissers ondersteunen bij hun werk. Dus als wij data willen gebruiken, moeten we aan de politici uitleggen wat de consequenties daarvan kunnen zijn.
Donald Trump liet op zijn eerste dag in office zien hoe ver politici kunnen gaan, door alle data over klimaatverandering te verwijderen. Toegang tot data kan ineens zomaar een lastig punt worden.”

Welke ontwikkelingen buiten Gent volgt u met bovengemiddelde belangstelling?

“In Helsinki zijn besluiten over financiering en projecten openbaar en via app toegankelijk. Als ergens een weg is opgebroken, kan ik zien wanneer het besluit is genomen, wat het project kost: waardevol voor hergebruik door de eigen overheid en voor verkeersorganisaties en B-to-B toepassingen. Barcelona is interessant vanwege de inbedding van databeheer in alle onderdelen van de interne organisatie.
Eindhoven heeft een boeiend project rond stadsbeleving en licht – gekoppeld aan voorspellende data en interactieve modellen. En in Roeselare is de economische kracht van het winkelgebied een speerpunt – inclusief de vraag welke rol de overheid daarin kan spelen. Er zijn daar minder developers, ook door de kleinere schaal, maar wel hoge betrokkenheid.
Voor mij is de bottom line: data is niet neutraal. Je kiest de maatschappelijke uitdaging waarvoor je data uiteindelijk inzet.”
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beyond Data Event website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2023